Головна Енциклопедія Реакції Добавки Ще
Chemiday Авторизація:

The electrochemical series

The table shows the standard electrode potentials of metals in aqueous solutions. E0 values are indicated at 298,15 K (25°C) and 101,35 kPa. The construction of the table corresponds to the electrochemical series of metals.
Electrode Reaction E0,В
Li+, Li [Lith­ium] Li+ + e → Li -3.045
K+, K [Potas­sium] K+ + e → K -2.925
Rb+, Rb [Rubid­ium] Rb+ + e → Rb -2.925
Cs+, Cs [Cae­sium] Cs+ + e → Cs -2.923
Ra2+, Ra [Ra­dium] Ra2+ + 2e → Ra -2.916
Ba2+, Ba [Ba­rium] Ba2+ + 2e → Ba -2.906
Fr+, Fr [Fran­cium] Fe+ + e → Fr -2.9
Sr2+, Sr [Stront­ium] Sr2+ + 2e → Sr -2.888
Ca2+, Ca [Potas­sium] Ca2+ + 2e → Ca -2.866
Na+, Na [So­dium] Na+ + e → Na -2.714
La3+, La [Lan­thanum] La3+ + 3e → La -2.522
Y3+, Y [Yttrium] Y3+ + 3e → Y -2.372
Mg2+, Mg [Magne­sium] Mg2+ + 2e → Mg -2.363
H+, H [Hydro­gen] H+ + e → H -2.106
Th4+, Th [Thor­ium] Th4+ + 4e → Th -1.899
Be2+, Be [Beryl­lium] Be2+ + 2e → Be -1.847
U3+, U [Ura­nium] U3+ + 3e → U -1.789
Al3+, Al [Alumin­ium] Al3+ + 3e → Al -1.662
Ti2+, Ti [Tita­nium] Ti2+ + 2e → Ti -1.630
Hf4+, Hf [Haf­nium] Hf4+ + 4e → Hf -1.55
Zr4+, Zr [Zirco­nium] Zr4+ + 4e → Zr -1.45
Ti3+, Ti [Tita­nium] Ti3+ + 3e → Ti -1.37
Mn2+, Mn [Manga­nese] Mn2+ + 2e → Mn -1.180
V2+, V [Vana­dium] V2+ + 2e → V -1.175
Cr2+, Cr [Chrom­ium] Cr2+ + 2e → Cr -0.913
Zn2+, Zn [Zinc] Zn2+ + 2e → Zn -0.763
Cr3+, Cr [Chrom­ium] Cr3+ + 3e → Cr -0.744
Ta3+, Ta [Tanta­lum] Ta3+ + 3e → Ta -0.6
Ga3+, Ga [Gallium] Ga3+ + 3e → Ga -0.549
Fe2+, Fe [Iron] Fe2+ + 2e → Fe -0.440
Cd2+, Cd [Cad­mium] Cd2+ + 2e → Cd -0.403
In3+, In [Indium] In3+ + 3e → In -0.343
Tl+, Tl [Thallium] Tl+ + e → Tl -0.336
Co2+, Co [Cobalt] Co2+ + e → Co -0.227
Ni2+, Ni [Nickel] Ni2+ + 2e → Ni -0.250
Mo3+, Mo [Molyb­denum] Mo3+ +2e = Mo -0.200
Sn2+, Sn [Tin] Sn2+ + 2e → Sn -0.136
Pb2+, Pb [Lead] Pb2+ + 2e → Pb -0.126
Fe3+, Fe [Iron] Fe3+ + 3e → Fe -0.036
2H+ ,H2 [Hydro­gen] 2H+ + 2e → H2 0.00000
Ge4+, Ge [Germa­nium] Ge4+ + 4e → Ge +0.124
Ge2+, Ge [Germa­nium] Ge2+ + 2e → Ge +0.24
Re3+, Re [Rhe­nium] Re3+ +3e → Re +0.300
Bi3+, Bi [Bis­muth] Bi3+ + 3e → Bi +3.08
Cu2+, Cu [Copper] Cu2+ + 2e → Cu +0.337
Tc2+, Tc [Tech­netium] Tc2+ + 2e → Tc +0.400
Ru2+, Ru [Ruthe­nium] Ru2+ + 2e → Ru +0.455
Cu+, Cu [Copper] Cu+ + e → Cu +0.521
Rh2+, Rh [Rho­dium] Rh2+ + 2e → Rh +0.600
Tl3+, Tl [Thallium] Tl3+ + 3e → Tl +0.741
Rh3+, Rh [Rho­dium] Rh3+ + 3e → Rh +0.758
Po4+, Po [Polo­nium] Po4+ + 4e → Po +0.76
Hg22+, Hg [Mer­cury] 1/2Hg22+ + e → Hg +0.798
Ag+, Ag [Silver] Ag+ + e → Ag +0.7996
Hg2+, Hg [Mer­cury] Hg2+ + 2e → Hg +0.854
Pd2+, Pd [Pallad­ium] Pd2+ + 2e → Pd +0.951
Ir3+, Ir [Iridium] Ir3+ + 2e → Ir +1.156
Pt2+, Pt [Plat­inum] Pt2+ + 2e → Pt +1.18
Au3+, Au [Gold] Au3+ + 3e → Au +1.498
Au+, Au [Gold] Au+ + e → Au +1.692
Pu3+, Pu [Pluto­nium] Pu3+ + 3e → Pu +2.03

Reference:
  1. Краткий справочник физико-химических величин. Изд. 8-е, перераб./Под ред. А. А. Равделя и А. М. Пономаревой. - Л.: Химия, 1983. - 232 с., ил.
  2. Волков, А.И., Жарский, И.М. Большой химический справочник / А.И. Волков, И.М. Жарский. - Мн.: Современная школа, 2005. - 608 с.
ChemiDay не нав'язує вам свою думку. Все що ви робите - робите на свій страх і ризик.
Про сайт | Відгуки та пропозиції | Зворотній зв'язок | Сторінка у ВК
ChemiDay.com © 2017