Главная Энциклопедия Реакции Блоги Вопросы Форум Ещё
Chemiday Chemiday Авторизация:
22.04.2022, 14:56
Вопрос от zelihovskad

Тести (БАЗА ДАНИХ З БІОНЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ)

Окисно-відновні реакції
1. Серед наведених простих речовин оберіть найсильніший окисник:
А Br2;
B O2;
C Cl2;
D I2;
E N2.
2. Вкажіть сполуку Сульфуру, яка може бути лише відновником:
A H2SO4;
B K2SO3;
C H2S2O3;
D S;
E H2S.
3. Обчисліть ступінь окиснення Хлору в хлорат-йоні СІО3
-
:

А −1;
В 0;
С +1;
D +3;
E +5.
4. Вкажіть назву процесу наведеного в напівреакції та кількість електронів n, які приймають
участь

NO2
− + H2O – ne- = NO3
- + 2H+

A процес окиснення, 2;
B процес відновлення, 2;
C процес окиснення, 3;
D процес відновлення, 3;
E процес відновлення, 4.
5. Вкажіть окисник і відновник у схемі окисно-відновної реакції

KI + KMnO4 + H2SO4 → ...
A KI – окисник, KMnO4 – відновник;
В KMnO4 – окисник, КІ – відновник;
С КІ – окисник, H2SO4 – відновник;
D KMnO4 – окисник, H2SO4 – відновник;
Е КІ – відновник, H2SO4 – окисник.
6. Визначте продукт відновлення Х у схемі реакції:
Сu + HNO3(конц) = Cu(NO3)2 + Х + Н2О
А Х – NO2;
B X – NO;
C X – N2;
D X – N2O;
E X – NH3.

7. Серед наведених рівнянь реакцій оберіть окисно-відновні:
1 Ca(OH)2 = CaO + H2O;
2 ZnCl2 + 2AgNO3 = Zn(NO3)2 + 2AgCl↓;
3 SO2 + Br2 + 2H2O = H2SO4 + 2HBr;
4 4KClO3 = KCl + 3KClO4.
Варіанти відповіді:
А 1, 2;
B 1, 3;
C 1, 4;
D 2, 3;
E 2, 4.

8. Складіть рівняння ОВР наведеної на схемі електронного або електронно-йонного
балансу KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O у відповіді вкажіть коефіцієнт біля окисника.
А 2;
В 3;
С 5;
D 6;
E 10.

9. Складіть рівняння ОВР наведеної на схемі електронного або електронно-йонного
балансу
Na2S + KMnO4 + H2O → S + MnO2 + KOH + NaOH
у відповіді вкажіть суму коефіцієнтів в лівій частині рівняння.
А 7;
В 8;
С 9;
D 10;
E 12.

10. Визначте тип наведеної ОВР
3СІ2 + 6КОН = 5КСІ + КСІО3 + 3Н2О
А міжмолекулярна;
В внутрішньомолекулярна;
С диспропорціонування;
D заміщення;
Е сполучення.

11. Гідроген пероксид може утворитись в результаті сполучення йонів Н+ з О2 під час
енергетичного обміну є токсичними для клітини. Визначте кількість електронів n та
назву процесу напівреакції.
О2 + 4Н+ + ne- = H2O2
A 2, окиснення;
B 2, відновлення;
C 3, відновлення;
D 4, окиснення;
E 4, відновлення.
| оценка: 0.0 | голосов: 0


Для комментирования необходима авторизация:ChemiDay не навязывает вам свое мнение. Все что вы делаете - делаете на свой страх и риск.
О сайте | Отзывы и предложения | Обратная связь | Страница в ВК
ChemiDay.com © 2022