Головна Енциклопедія Реакції Добавки Ще
Chemiday Chemiday Авторизація:

Тепловий ефект хімічної реакції
Тепловий ефект хімічної реакції - це кількість енергії яка виділяється або поглинається під час перебігу реакції. У міжнародній системі одиниць (CI) основною одиницею енергії затверджено джоуль (Дж).
 
 
Причини виникнення теплових ефектів

Хімічні перетворення - це руйнування хімічних зв'язків між атомами у вихідних речовинах та утворення нових зв'язків у продуктах реакції. Енергії хімічних зв'язків у вихідних речовинах та продуктах неоднакові. Різниця енергій виділяється або поглинається у вигляді теплоти - тепловий ефект хімічної реакції. На тепловий ефект реакції впливають також зміна енергії міжмолекулярної взаємодії та інші чинники.
 
 
Термохімічні рівняння

Термохімічні рівняння - рівняння хімічних реакцій у яких зазначено тепловий ефект. Значення теплового ефекту відносять до того числа молів вихідних речовин та продуктів реакції, яке відповідає стехіометричним коефіцієнтам.
 
В термохімічних рівняннях зазначають агрегатний стан речовин:
  • г - газоподібний,
  • р - рідкий,
  • к - кристалічний,
  • т - твердий,
  • інші.
Якщо вони не зазначені, то теплові ефекти вказані для стандартних умов:
  • температура 298,15K (25°C),
  • парціальний тиск газоподібних речовин 101 325 Па (1 атм),
  • концентрація речовин 1 моль/л (для розчинів).
 
Наприклад для рівняння:
 
H2(г.) + Cl2(г.) = 2HCl(г.), ΔH0298 = -183,6 кДж.
 
Тепловий ефект наводиться для 1 моль газоподібного водню, 1 моль газоподібного хлору та 2 моль газоподібного хлороводню за стандартних умов. Реакція екзотермічна, оскільки ΔH < 0.
 
 
Способи розрахунку теплових ефектів

Розрахунок теплових ефектів хімічної реакції розраховують використовуючи наслідок закону Гесса:
  • Тепловий ефект хімічної реакції дорівнює різниці між сумою теплот утворення продуктів реакції та сумою теплот утворення вихідних речовин з урахуванням числа молів цих речовин.
Для знаходження теплових ефектів реакцій, що відбуваються за участю органічних речовин використовують теплоти їх згорання, які відносно легко можна визначити експериментально.
  • Теплотою згорання називають тепловий ефект реакції згорання одного моля речовини в надлишку кисню.
Можна зазначити що тепловий ефект хімічної реакції дорівнює різниці між сумою теплот згорання вихідних речовин та сумою теплот згорання продуктів реакції з урахування числа їхніх молів:
 
ΣΔHx = ΣΔHзгор(вих.) - ΣΔHзгор(прод.)
 
Теплоти утворення та теплоти згорання речовин - табличні значення, їх величини можна знайти у відповідних довідниках.
 

 

Інформація про статтю:

Оновлено:
Створено: 03.11.2014 00:40

Переглядів: 28340
Оцінка інформації: 5.0 з 5
Кількість голосів - 1
ChemiDay не нав'язує вам свою думку. Все що ви робите - робите на свій страх і ризик.
Про сайт | Відгуки та пропозиції | Зворотній зв'язок | Сторінка у ВК
ChemiDay.com © 2019