Головна Енциклопедія Реакції Добавки Ще
Chemiday Chemiday Авторизація:

Принцип Ле Шательє
Принцип Ле Шательє (принцип рухомої рівноваги) стверджує, якщо змінити одну з умов, за яких система перебуває у стані рівноваги, то відбувається таке зміщення рівноваги, яке зменшує (послаблює) цю зміну.


Вплив концентрації
Згідно принципу Ле Шательє, введення у рівноважну систему додаткової кількості одного з реагентів викликає зміщення рівноваги у тому напрямку, при якому концентрація цього реагента зменшиться і відповідно збільшиться концентрація продуктів його взаємодії. Наприклад, до рівноважної системи:

2CO(г.) + O2 ⇄ 2CO2(г.),

додали кисень. Це викличе посилення процесу утворення оксиду вуглецю(IV). Процес буде протікати до тих пір, поки система не прийде до стану рівноваги. Таким чином, у рівноважній системі, не можливо змінити концентрацію одного з реагентів, не викликаючи зміну концентрації решти.


Вплив тиску
Зміна тиску впливає на стан рівноваги у тих випадках, коли реакція супроводжується зміною об'єму системи (зміною кількості газоподібних речовин). У відповідності до принципу Ле Шательє збільшення тиску зміщує хімічну рівновагу у бік утворення меншого числа молекул газоподібних речовин. Наприклад для реакції димеризації оксиду азоту(IV):

2NO2 ⇄ N2O4,

З двох газоподібних молекул NO2, утворюється одна молекула N2O4. У разі підвищення тиску рівновага зміститься у бік утворення меншого числа молекул газу, тобто у бік утворення N2O4. У разі зменшення тиску - у бік утворення NO2.


Вплив температури
Згідно до принципу Ле Шательє збільшення температури викликає зміщення рівноваги у напрямку того з процесів, протікання якого супроводжується поглинанням теплоти, а зниження температури - виділенням теплоти. У рівноважних системах:

2NO2(г.) ⇄ N2O4(г.), ΔH > 0
2CO(г.) + O2 ⇄ 2CO2(г.), ΔH < 0

Підвищення температури приводить до розкладу N2O4 та CO2 відповідно, а зниження температури, навпаки, - до утворення N2O4 та CO2.Список використаної літератури
  • Загальна та неорганічна хімія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Степаненко, Л. Г. Рейтер, В. М. Ледовських, С.В. Іванов. - К.: Пед. преса, 2000. - 784 с.: іл. ISBN 966-7320-13-8
  • Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. Учеб. для вузов. - 4-е изд., испр. - М.: Высш. шк., Изд. центр "Академия", 2001. - 743 с., ил.

Інформація про статтю:

Оновлено:
Створено: 14.11.2014 01:05

Переглядів: 13181
Оцінка інформації: 5.0 з 5
Кількість голосів - 1
ChemiDay не нав'язує вам свою думку. Все що ви робите - робите на свій страх і ризик.
Про сайт | Відгуки та пропозиції | Зворотній зв'язок | Сторінка у ВК
ChemiDay.com © 2019