Головна Енциклопедія Реакції Добавки Ще
Chemiday Chemiday Авторизація:

Кристали
Кристал - це тіло з правильною внутрішньою будовою, однорідне фізично і хімічно, анізотропне, всі векторні фізичні властивості якого однакові в паралельних і зв'язаних симетрією напрямках. Правильна зовнішня форма монокристалів характеризується наявністю плоских граней, які перетинаються по прямих лініях - ребрах, точки перетину ребер утворюють вершини.

Внутрішня будова монокристала відзначається закономірним розташуванням у просторі структурних одиниць - атомів, іонів або молекул. Центри їх розміщення (коливань) утворюють просторову решітку. При цьому у паралельних напрямках відстані між структурними одиницями суворо однакові. У полікристалі закономірну будову мають окремі ділянки речовини.

В аморфних тілах, на відміну від кристалічних, ступінь впорядкованості структурних одиниць незначний. Прикладами аморфних речовин є скло, смола, клей. Аморфний стан нестійкий, тому такі речовини з часом кристалізуються, утворюючи ділянки кристалічного стану.


Характеристичні властивості
1. Кристалічні речовини здатні самоогранятися. На виточеній з кристала кульці, вміщеній у відповідне середовище (насичений розчин або розплав), через деякий час утворюються грані, і вона може перетворитися на правильний багатогранник. Скляна кулька такої властивості позбавлена.

Кристали
2. Кристалічні речовини мають сталі температури плавлення і кристалізації. Залежність між температурою розплаву і тривалістю його охолодження описується кривою ABCD з горизонтальним відрізком BC, що відповідає тривалості кристалізації, коли температура не знижується внаслідок виділення теплоти кристалізації. При твердінні аморфних речовин температура знижується безперервно (крива MN). При плавленні криві мають зворотний хід.

3. У кристалічних речовинах спостерігається анізотропія фізичних властивостей, причому хімічний склад монокристала однорідний, ізотропний в усьому його об'ємі.

Фізичні властивості поділяються на скалярні та векторні. Скалярні властивості не залежать від напрямку їх вимірювання. Це, наприклад, густина, теплоємність тощо.

Векторні властивості кристалів однакові як у паралельних напрямках, так і напрямках, зв'язаних симетрією (симетрично рівних). Такий розподіл властивостей називається анізотропією.

Анізотропною є також швидкість росту кристала (кристал приймає форму багатогранника, а не кулі).

4. Кристалічні речовини викликають дифракцію рентгенівських променів. Якщо крізь кристал пропустити пучок рентгенівського проміння і на його шляху встановити фотопластинку, то на ній крім центральної плями від первинного пучка спостерігатиметься ряд симетрична розташованих плям від дифрагованих променів. Така дифракційна картина свідчить про закономірне періодичне симетричне розташування структурних одиниць у просторі.


Список використаної літератури
  • Шевченко Л.Л. Кристалохімія: Підручник. - К.: Вища шк., 1993 - 174 с: іл. ISBN 5-11-004021-4

Інформація про статтю:

Оновлено:
Створено: 02.09.2014 00:44

Переглядів: 8369
Оцінка інформації: 5.0 з 5
Кількість голосів - 1
ChemiDay не нав'язує вам свою думку. Все що ви робите - робите на свій страх і ризик.
Про сайт | Відгуки та пропозиції | Зворотній зв'язок | Сторінка у ВК
ChemiDay.com © 2021