Головна Енциклопедія Реакції Добавки Ще
Chemiday Chemiday Авторизація:

Кристалографічні сингонії
Сингонія - сукупність видів симетрії, що містить один або кілька однойменних елементів симетрії при однаковій кількості одиничних напрямків. Термін сингонія введено французьким вченим Соре у 1893 році, перекладається як "подібнокутовість". Сингонії групуються у три категорії: нижча (триклінна, моноклінна та ромбічна сингонії), середня (тригональна, тетрагональна та гексагональна сингонії) та вища (кубічна сингонія).

Групи симетрії з єдиною координатної системою об'єднуються в одну сингонії. Для аналітичного опису кристалів вводять координатні осі. Вибір цих осей пов'язаний з наявними елементами симетрії кристала; його виконують за певними правилами. Кожна сингонія характеризується визначеною формою елементарного паралелепіпеда, що задається шістьма параметрами: кутами α, β, γ та параметрами рядів a, b, c по осях x, y, z.


Триклінна система
Триклінна система
Кристал не має елементів симетрії (окрім осей 1 і 1, які властиві будь-якому тривимірному утворенню), і, природно осі координат ними не задані. Вони направляються вздовж ребер кристала. Для його опису треба знати всі шість незалежних параметрів:
 • a ≠ b ≠ c,
 • α ≠ β ≠ γ.

 
Моноклінна система

Моноклінна система
Кристал має вісь симетрії 2-го порядку. Уздовж неї направляють вісь Y(b). За такого вибору осі b для примітивної комірки кути α = γ = 90°, а кількість необхідних параметрів зводиться до чотирьох (три ребра та один кут β):
 • a ≠ b ≠ c,
 • α = γ = 90° ≠ β.

 
Ромбічна система

Ромбічна система
Кристал має три взаємно перпендикулярні осі симетрії 2-го порядку. Уздовж них розташовують осі X(a), Y(b), Z(c), і для опису комірки достатньо трьох параметрів (три ребра):
 • a ≠ b ≠ c,
 • α = β = γ = 90°.

 
Тригональна (ромбоедрична) система

Тригональна система
Кристал має одну вісь симетрії 3-го порядку. Уздовж неї направляють вісь Z(c), а комірку вибирають так, щоби вісь 3 збігалася з напрямом просторової діагоналі елементарного паралелепіпеда. Тоді примітивна комірка характеризується двома параметрами (ребро та кут):
 • a = b = c,
 • α = β = γ ≠ 90°.

 
Тетрагональна система
Тетрагональна система
Кристал характеризується наявністю однієї осі симетрії 4-го порядку (одиничний напрям). Уздовж неї установлюють вісь Z(c), і для опису елементарної комірки достатньо двох параметрів (два ребра):
 • a = b ≠ c,
 • α = β = γ = 90°.

 
Гексагональна система

Гексагональна система
Кристал має вісь 6 або вісь 6 (одиничний напрям), уздовж якої направляють вісь Z(c). Число незалежних параметрів також зводиться до двох (два ребра):.
 • a = b ≠ c,
 • α = β = 90°, γ = 120°.

 
Кубічна система

Кубічна система
У кристалі – три осі 2, уздовж яких розташовують три осі координат. Окрім них, є чотири осі симетрії 3-го порядку. Їх направляють по діагоналях примітивного паралелепіпеда. Це дає для опису елементарної комірки усього один параметр (довжина ребра):
 • a = b = c,
 • α = β = γ =90°.


Список використаної літератури
 • Шевченко Л.Л. Кристалохімія: Підручник. - К.: Вища шк., 1993 - 174 с: іл. ISBN 5-11-004021-4
 • Зиман З. З. Основи структурної кристалографії: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 212 с. ISBN 978-966-623-494-3

Інформація про статтю:

Оновлено:
Створено: 02.09.2014 10:09

Переглядів: 6547
Оцінка інформації: 5.0 з 5
Кількість голосів - 1
ChemiDay не нав'язує вам свою думку. Все що ви робите - робите на свій страх і ризик.
Про сайт | Відгуки та пропозиції | Зворотній зв'язок | Сторінка у ВК
ChemiDay.com © 2021