Головна Енциклопедія Реакції Добавки Ще
Chemiday Chemiday Авторизація:

Прості форми
Проста форма - сукупність рівних граней, зв'язаних елементами симетрії. Поняття простих форм використовується для описання огранки кристалу. Всього існує 47 простих форм у кристалах, які трапляються також і в комбінаціях.

Назви багатьох простих форм походять від грецьких назв чисельників; моно - 1, ди - 2, три - 3, тетра - 4, пента - 5, гекса - 6, окта - 8, додека - 12 та слова едра - грань, а також від форми граней. Наприклад: тетраедр, моноедр, ромбоедр, ромбододекаедр (12 граней у формі ромба).

Прості форми поділяють на закриті і відкриті. В першому випадку грані простої форми обмежують частину простору з усіх боків. Приклади закритих простих форм: куб, октаедр, тетраедр, біпіраміда; відкритих: призма, піраміда, моноедр, пінакоїд. Відкриті прості форми трапляються лише в комбінаціях.

За кристалографічними категоріями прості форми поділяють на нижчу, середню та вищу категорії. 


Нижча категорія

Для кристалів нижчої категорії можливі 7 простих форм:
Нижча категорія
 • Моноедр – форма, яка складається з всього з одної грані (а).
 • Пінакоід – форма, яка складається з двох паралельних граней (б).
 • Діедр – форма, яка складається з двох граней які пересікають одна одну по осі симетрії 2-го порядку (діедр осьовий, г), або пов’язані між собою площиною симетрії (діедр площинний, в).
 • Ромбічна призма – форма, грані якої перетинаються по ребрам, що паралельні головній осі (д). Фігура у поперечному перерізі - ромб.
 • Ромбічний тетраедр – замкнутий чотирьохгранник, грані якого являють собою косокутні трикутники (е).
 • Ромбічна піраміда – форма, грані якої перетинаються по ребрам, що сходяться в одній точці на головній осі (ж).
 • Ромбічна дипіраміда – замкнена восьмигранна форма, що складається ніби з двох ромбічних пірамід, складених основами (з).


Середня категорія

25 простих форм (а також моноедр і пінакоід, що переходять з нижчої категорії):
 • піраміди (а - тригональна; б - дитригональна, в - тетрагональна; г - дитетрагональна; ґ - гексагональна; д - дигексагональна).
 • призми (а - тригональна; б - дитригональна, в - тетрагональна; г - дитетрагональна; ґ - гексагональна; д - дигексагональна).
 • дипіраміди (а - тригональна; б - дитригональна, в - тетрагональна; г - дитетрагональна; ґ - гексагональна; д - дигексагональна).
 • трапецоедри (е - тригональний правий; є - тригональний лівий; ж - тетрагональний правий; з - тетрагональний лівий; і - гексагональний правий; ї - гексагональний лівий).
 • ромбоедр (й).
 • скаленоедри (к - тригональний; л - дитригональний).
 • тетраедр
Середня категорія


Вища категорія

15 простих форм:
 • куб, або гексаедр, та похідні від нього;
 • октаедр та похідні від нього;
 • тетраедр та похідні від нього;
 • додекаедри: ромбододекаедр, пентагондодекаедр та дидодекаедр.Список використаної літератури
 • Шевченко Л.Л. Кристалохімія: Підручник. - К.: Вища шк., 1993 - 174 с: іл. ISBN 5-11-004021-4
 • Шаскольская М. П. Кристаллография: Учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1984. - 376 с., ил.

Інформація про статтю:

Оновлено:
Створено: 03.09.2014 19:15

Переглядів: 6019
Оцінка інформації: 5.0 з 5
Кількість голосів - 1
ChemiDay не нав'язує вам свою думку. Все що ви робите - робите на свій страх і ризик.
Про сайт | Відгуки та пропозиції | Зворотній зв'язок | Сторінка у ВК
ChemiDay.com © 2021