Головна Енциклопедія Реакції Добавки Ще
Chemiday Chemiday Авторизація:

Аланін
Аланін, або α-амінопропіонова кислота. Вперше виділена у 1888 році з продуктів гідролізу білків шовку. Аланін та його похідні складають 60-65 % амінокислот, що містяться у білках. Він утворюється при гідролізі білків та синтезується у організмі. Оптичні ізомери аланіну відрізняються смаком. D-аланін є більш солодким ніж L-аланін.


Біологічні властивості
Аланін грає важливу роль у переносі аміаку до печінки. У м'язах як і у інших тканинах, аміак може утворюватись не тільки при дезамінуванні амінокислот, а також при дезамінуванні аденозинмонофосфату (скорочено АМФ), який у глюкозо-аланіновому циклі перетворюється спочатку у аміногрупу глутамату у реакціях, які каталізуються глутаматдегідрогеназой:
 
α-кетоглутарат + NH3+ + НАДФН + Н+→ глутамат + НАДФ + H2O;
Глутамат + піруват ↔ α-кетоглутарат + аланін.

Синтез аланіну з глутамата і пірувата, які завжди присутні у достатніх кількостях у тканинах, каталізує аланін-трансаміназа. Аланін (нейтральна амінокислота при значеннях pH, близьких до 7,0) також легко проникає через клітинні мембрани, поступає у кров та доставляється у печінку.

У печінці аланін у реакціях трансамінування за участі α-кетоглутарату перетворюється в піруват та глутамат. Останній дезамінується глутаматдегідрогеназой з утворенням α-кетоглутарата

 
Список використаної літератури
  • Кучеренко Н. Е. Биохимия: Учебник / Н. Е. Кучеренко, Ю. Д. Бабенюк, А. Н. Васильев и др. - К. : Выща шк. Изд-во при Киев. ун-те, 1988. - 432 с.:ил. (с. 83, 311)
  • Дж. Гринштейн. М . Виниц Химия аминокислот и пептидов, Изд-во "МИР", 1965. - 832 с.:ил. (с. 192)
Аланін
Аланін
Емпірична формула: C3H7NO2

Інформація про статтю:

Оновлено:
Створено: 29.03.2014 18:55

Переглядів: 6957
Оцінка інформації: 4.7 з 5
Кількість голосів - 3
Ключові слова (Tags):
білок, амінокислота, Аміак, Аланін
ChemiDay не нав'язує вам свою думку. Все що ви робите - робите на свій страх і ризик.
Про сайт | Відгуки та пропозиції | Зворотній зв'язок | Сторінка у ВК
ChemiDay.com © 2021