Головна Енциклопедія Реакції Добавки Ще
Авторизація:

Ароматичні вуглеводні
Ароматичні вуглеводні або арени - сполуки карбоциклічного ряду, молекули яких містять стійке циклічне угрупування - бензольне кільце, яке проявляє особливі фізичні та хімічні властивості. До аренів відносяться найпростіший представник бензол C6H6, його гомологи та похідні і сполуки з декількома бензольними ядрами.


Номенклатура
Правила IUPAC дозволяють використовувати сім родоначальних вуглеводнів з тривіальними назвами:

арени
Бензол
(бензен)
арениТолуол
(толуен)
аренио-Ксилол
(о-ксилен)
арениМезитилен
(1,3,5-триметилбензол)
арениСтирол
(стирен)
арениКумол
(кумен, або ізопропілбензол)
аренип-Цимол
(п-цимен, або п-метилізопропілбензол)

Згідно з правилами IUPAC для ароматичних вуглеводнів слід застосовувати назви із закінченням -ен, наприклад: не бензол, а бензен; не толуол а толуен подібно до їх загальної назви - арени. На сьогодні традиційними залишаються традиційні назви із закінченням -ол.

При наявності в ядрі лише двох замісників дозволяється замість позначення їх 1,2-, 1,3- або 1,4-положення використовувати позначення орто- (о-), мета- (м-) і пара- (п-):

арени
орто-Ізомер
(о-, або 1,2-)
аренимета-Ізомер
(м-, або 1,3-)
аренипара-Ізомер
(п-, або 1,4-)

Положення замісників у бензольному ядрі позначають найменшими цифрами. Вуглеводневі залишки в назвах ароматичних сполук розміщаються як префікси за алфавітним порядком.

арени
1-Етил-2-метилбензол
(о-етилметилбензол)
арени1-Етил-2-метил-4-пропілбензол
арени1-Ізопропіл-3-метилбензол


Багато назв простих ароматичних сполук утворюються як заміщені бензолу або мають емпіричний характер:

арени
1,2,4-Триметилбензол
(псевдокумол)
арени1,2,3-Триметилбензол
(рядовий триметилбензол)
арени1,2,4,5-Тетраметилбензол
(дурол)
арени1,4-Дивінілбензол
(п-дивінілбензол)
арениФенілацетилен
(етинілбензол)

Одновалентні ароматичні залишки називаються арилами (Ar) і мають вільну валентність як у бензольному ядрі, так і в бічному ланцюгу. Найпростіший ароматичний залишок від бензолу C6H5- називається фенілом від старої назви бензолу - "фен". Назви інших залишків:

арени
Феніл
аренио-Фенілен
ареним-Фенілен
аренип-Фенілен
аренио-Толіл
ареним-Толіл
аренип-Толіл
арени2,3-Ксиліл
арени2,4-Ксиліл
арени2-Етилфеніл
(о-етилфеніл)
арени3-Етилфеніл
(м-етилфеніл)
арени2-Куміл
(о-куміл)
арениМезитил
арениБензил
арениБензиліден
арениБензилідин
арениФенетил
арениСтирил
арениЦинаміл
арениЦинаміліден
арениБензгідрил
(дифенілметил)
арениТритил
(трифенілметил)Список використаної літератури
  • Ю.О.Ластухін, С.А.Воронов. Органічна хімія. Підручник для вищих навчальних закладів. - Львів: Центр Європи, 2006. - 864 с. ISBN 966-7022-19-6

Інформація про статтю:

Оновлено:
Створено: 23.11.2014 01:22

Переглядів: 17822
Оцінка інформації: 5.0 з 5
Кількість голосів - 1
ChemiDay не нав'язує вам свою думку. Все що ви робите - робите на свій страх і ризик.
Про сайт | Відгуки та пропозиції | Зворотній зв'язок | Сторінка у ВК
Хостинг от uWebChemiDay.com © 2024