Головна Енциклопедія Реакції Добавки Ще
Авторизація:

Ступінь окиснення
Ступінь окиснення - це умовний цілочисловий електричний заряд, який виник би на атомі, якби електронні пари, якими він сполучений з іншими атомами в речовині, повністю перейшли до більш електронегативних атомів; це умовний заряд атома в сполуці, обчислений за припущенням, що речовина складається лише з іонів. Фізичного сенсу ступінь окиснення не має. Лише у випадку ідеальної іонної сполуки ступінь окиснення елементів відповідає заряду їх іонів.


При користуванні ступенями окиснення корисно дотримуватись наступних правил:
 1. Алгебраїчна сума ступенів окиснення усіх атомів у сполуці завжди рівна нулю, а для складного іону - його заряду.
 2. Сума ступенів окиснення атомів у будь-якій частинці рівна її електричному заряду. Виходячи з цього, ступінь окиснення елемента у простій речовині рівна нулю. 
 3. У сполуці з іншими елементами фтор завжди проявляє ступінь окиснення -1. 
 4. Ступінь окиснення кисню у сполуках зазвичай рівний -2, за винятком пероксидних, надпероксидних сполук, озонідів та фториду кисню, де ступені відповідно рівні -1, -1/2, -1/3, +2 (Na2O2, KO2, KO3, OF2).
 5. Ступінь окиснення водню частіше +1 та рідше -1 для гідридів металів (NaH, CaH2).
 6. Лужні метали у всіх сполуках мають ступінь окиснення +1, лужноземельні +2.
 7. Максимальна додатна ступінь окиснення елементу часто чисельно збігається з номером його групи у періодичній системі. Максимальна від'ємна ступінь окиснення елемента рівна максимальній додатній ступені міну вісім. Виключенням є фтор, кисень, гелій, неон, аргон, а також елементи підгрупи кобальту та нікелю: їх найвища ступінь окиснення виражається числом, значення якого менше ніж номер групи, до якої вони відносяться. У елементів підгрупи міді, навпаки, найвища ступінь окиснення більша одиниці, хоча вони і відносяться до I групи.

Для відображення у назвах бінарних сполук від'ємної ступені окиснення елементів до їх латинських назв додають суфікс -ід(-ид), наприклад:
 • NaCl - хлорид натрію,
 • H2S - сульфід водню,
 • NF3 - фторид азоту.
Додатна ступінь окиснення елемента вказується у дужках римською цифрою:
 • FeCl3 - хлорид заліза(III),
 • FeCl2 - хлорид заліза(II).


Приклад

Обчислення ступеня окиснення сірки у сульфатній кислоті H2SO4. Використовуючи правила отримуємо:
 • ступінь окиснення кисню -2,
 • ступінь окиснення водню +1,
 • алгебраїчна сума ступенів окиснення атомів у сполуці рівна нулю.
ступень окиснення сірки приймаємо за x:
 • (+1)·2 + х + (-2)·4 = 0
 • x = +6
Розставимо ступені: Список використаної літератури
 • Загальна та неорганічна хімія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Степаненко, Л. Г. Рейтер, В. М. Ледовських, С.В. Іванов. - К.: Пед. преса, 2000. - 784 с.: іл. ISBN 966-7320-13-8 [c. 193-194]
 • Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. Учеб. для вузов. - 4-е изд., испр. - М.: Высш. шк., Изд. центр "Академия", 2001. - 743 с., ил.[c. 95-96]

Інформація про статтю:

Оновлено:
Створено: 13.12.2014 21:49

Переглядів: 11839
Оцінка інформації: 5.0 з 5
Кількість голосів - 1
ChemiDay не нав'язує вам свою думку. Все що ви робите - робите на свій страх і ризик.
Про сайт | Відгуки та пропозиції | Зворотній зв'язок | Сторінка у ВК
Хостинг от uWebChemiDay.com © 2024