Головна Енциклопедія Реакції Добавки Ще
Авторизація:

Окисно-відновні реакції
Окисно-відновні реакції - реакції, перебіг яких супроводжується зміною ступенів окиснення елементів. У таких реакціях електрони переходять від одних частинок (атомів, молекул, іонів) до інших у разі їх безпосереднього зіткнення.

Процес втрати частинкою електрону називається окисненням, а процес приєднання електронів - відновленням. У реакціях ці два процеси протікають одночасно - одні частинки окиснюються, інші відновлюються.

Речовини, які приєднують електрони, називаються окисниками, а речовини, які втрачають електрон - відновниками. В даному прикладі:

Cu2+ + 2e- = Cu
Zn - 2e- = Zn2+

Cu2+ - окисник, Zn - відновник, тобто мідь знижує ступінь окиснення, цинк - збільшує.Рівняння окисно-відновних реакцій
Використовують два методи складання рівнянь для реакції окиснення-відновлення. Один метод базується на використанні ступенів окиснення. Підвищення ступені окиснення у одного елемента та її зниження у іншого відбувається одночасно. Так, при взаємодії алюмінію та сірки:

Рівняння окисно-відновних реакцій

Ступінь окиснення алюмінію збільшується на 3 одиниці

Рівняння окисно-відновних реакцій

а ступінь окиснення сірки знижується на 2 одиниці

Рівняння окисно-відновних реакцій

Щоб встановити коефіцієнти у рівнянні реакції, потрібно знайти кратне для чисел, що показують підвищення та зниження ступенів окиснення:

Рівняння окисно-відновних реакцій

Отримані коефіцієнти переносяться у рівняння реакції:

Al + S = Al2S3


Іонно-електронний метод. Метод складання рівнянь окисно-відновних реакцій використовується для іонно окисно-відновних процесах та базується на складанні частинних рівнянь реакцій відновлення іонів (молекул) окисника та окиснення іонів (молекул) відновника з наступним сумуванням їх у спільне рівняння. Для цього необхідно скласти іонну схему реакції. Іони які не змінюються в результаті реакції у схему не включаються.


Список використаної літератури
  • Загальна та неорганічна хімія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Степаненко, Л. Г. Рейтер, В. М. Ледовських, С.В. Іванов. - К.: Пед. преса, 2000. - 784 с.: іл. ISBN 966-7320-13-8
  • Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. Учеб. для вузов. - 4-е изд., испр. - М.: Высш. шк., Изд. центр "Академия", 2001. - 743 с., ил.

Інформація про статтю:

Оновлено:
Створено: 10.11.2014 21:03

Переглядів: 7144
Оцінка інформації: 5.0 з 5
Кількість голосів - 1
ChemiDay не нав'язує вам свою думку. Все що ви робите - робите на свій страх і ризик.
Про сайт | Відгуки та пропозиції | Зворотній зв'язок | Сторінка у ВК
Хостинг от uWebChemiDay.com © 2024