Головна Енциклопедія Реакції Добавки Ще
Chemiday Chemiday Авторизація:

Оксиди
Оксиди — це складні речовини, що складаються з атомів двох елементів, одним з яких є кисень зі ступенем окиснення -2.

Відомі оксиди всіх хімічних елементів за винятком He, Ne, Ar та F. Якщо елемент утворює кілька оксидів, то в їхніх назвах зазначають ступінь окиснення цього елемента, наприклад: FeO — оксид заліза(ІІ), Fe2O3 —оксид заліза(ІІІ). В оксидах відсутній безпосередній зв'язок атомів кисню між собою і кожний з них має ступінь окиснення тільки -2. Є також бінарні кисневмісні сполуки (Na2O2, BaO2 тощо), які не належать до оксидів. У молекулах таких сполук атоми кисню сполучаються між собою з утворенням пероксидного угруповання -O-O-, в якому кисень має ступінь окиснення -1. Такі сполуки називають пероксидами. Пероксиди належать до солей слабкої кислоти — пероксиду водню.

Для зображення будови оксидів використовують графічні, або структурні, формули, наприклад:

Оксид вуглецю(IV) CO2
Оксиди
sp-Гібридизація
Оксид сірки(IV) SO2
Оксиди
sp2-Гібридизація
Оксид хлору (I) Cl2O
Оксиди
sp3-Гібридизація

Багато оксидів за звичайних умов є полімерними сполуками:
Оксиди

Оксиди
або утворюють координаційні кристалічні ґратки. Так, полімерний оксид алюмінію складається з октаедричних фрагментів.

Відомо, що кисень безпосередньо окиснює більшість елементів за винятком благородних газів, благородних металів (Au, Pt) та галогенів, тому оксиди можна одержати взаємодією простих речовин з киснем, наприклад:
 • 2Mg + O2 → 2MgO;
 • C + O2 → CO2;
 • Si + O2 → SiO2;
 • 4P + 5O2 → 2P2O5;
Часто оксиди добувають непрямим шляхом. Ці способи надзвичайно різноманітні. Так, багато оксидів можна одержати за реакціями термічного розкладу складних речовин (гідроксидів, солей, кислот), наприклад:
 • 2Fe(OH)3 Оксиди Fe2O3 + 3H2O;
 • CaCO3 Оксиди CaO + CO2;
 • H2SiO3 Оксиди SiO2 + H2O;
 • Ca(OH)2 Оксиди CaO + H2O;
 • 2AgNO3 Оксиди 2Ag + 2NO2 + O2;
 • 2H3BO3 Оксиди B2O3 + 3H2O.
Оксиди можуть утворюватися під час окиснення киснем складних речовин, наприклад:
 • 4NH3 + 5O2 Оксиди 4NO + 6H2O;
 • 2CdS + 3O2 → 2CdO + 2SO2,
або внаслідок окиснення чи відновлення інших оксидів:
 • 2SO2 + O2 Оксиди 2SO3;
 • Fe2O3 + CO Оксиди 2FeO + CO2;
 • 2NO2 + O3 → N2O5 + O2;
 • CO2 + C ↔ 2CO.
Малостійкі оксиди зазвичай добувають зневодненням їхніх гідратів за допомогою водовіднімаючих реагентів, наприклад:
 • 2HNO3 + P2O5 → N2O5 + 2HPO3
 • 2HClO4 + P2O5 → Cl2O7 + 2HPO3
Леткі оксиди можна добути із солей внаслідок заміщення їх на нелеткі оксиди за підвищених температур, наприклад:
 • Na2CO3(т.) + SiO2(т.) → Na2SiO3(т.) + CO2(г.)↑.
Є багато методів отримання оксидів, які ґрунтуються на специфічних реакціях, наприклад:
 • 2HgO + 2Cl2 → ClHgOHgCl + Cl2O;
 • NH4NO3 → N2O + 2H2O.
Оксиди, які внаслідок взаємодії з кислотами, основами або між собою утворюють солі, називають солетворними. Оксиди, які за цих умов солей не утворюють, належать до несолетворних (N2O, NO, CO, SiO2). Солетворні оксиди поділяють на основні, кислотні та амфотерні. Оксиди металів можуть бути основними, кислотними або амфотерними, а неметалів — лише кислотними.


Список використаної літератури
 • Загальна та неорганічна хімія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Степаненко, Л. Г. Рейтер, В. М. Ледовських, С.В. Іванов. - К.: Пед. преса, 2000. - 784 с.: іл. ISBN 966-7320-13-8

Інформація про статтю:

Оновлено:
Створено: 12.08.2014 04:48

Переглядів: 6772
Оцінка інформації: 5.0 з 5
Кількість голосів - 1
ChemiDay не нав'язує вам свою думку. Все що ви робите - робите на свій страх і ризик.
Про сайт | Відгуки та пропозиції | Зворотній зв'язок | Сторінка у ВК
ChemiDay.com © 2019